Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7(02) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TỒN KHO LÊN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đoàn Vinh Thăng, Phạm Thị Diễm Hương
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Đức Dũng, Lê Thị Diệu Linh
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH, DẪN ĐẾN HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI DU LỊCH HOMESTAY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phúc
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương
 
S. 7(02) (2019) CẤU TRÚC KỲ HẠN NỢ, CÁC MÂU THUẪN ĐẠI DIỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ TÌNH CẢM CỦA CÁC CÔNG TY GIA ĐÌNH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Lanh, Ngô Văn Toàn
 
S. 7(02) (2019) MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Trần Thị Trương, Nguyễn Quốc Tuấn
 
S. 7(02) (2019) MỨC GIÁ SẴN LÒNG TRẢ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN HỆ SINH THÁI RỪNG U MINH CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH THỊ TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt   PDF
Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân, Phan Thị Thiên Nhi
 
S. 7(02) (2019) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần
 
S. 7(02) (2019) TÁC ĐỘNG CỦA BẤT ỔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU: NGHIÊN CỨU Ở CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI KHU VỰC CHÂU Á Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Huyên, Ngô Sỹ Nam
 
S. 7(02) (2019) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) ĐẾN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2017 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thanh Hiền, Huỳnh Thị Diệu Linh
 
S. 7(02) (2019) THỂ CHẾ HAY ĐỊA LÝ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ? Tóm tắt   PDF
Hoàng Xuân Trung
 
S. 7(02) (2019) THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Hương
 
1 - 12 trong số 12 mục